وبلاگ

رشید حکاک

قسمت اول: مشاهیر حکاکی بر روی سنگ و نگین در ایران

محمود بن محمد جوهری معروف به رشید حکاک نیشابوری

وی حکاک زبردست نیشابور بود که در حکاکی و کتابت خطوط بر روی سنگهای سخت، مهارت داشت و در زمان خود به رشید حکاک معروف بود. از آثار ارزنده این هنرمند، حکاکی قطعه سنگ سیاهی در اندازه ۵۰×۳/۵ سانتیمتر و در حالت بدون تراش بود که جهت سلطان جلال الدین ابوالمظفر مِنکُبِرنی تهیه و بر روی آن جملاتی به خط کوفی تزئینی، ثلث، نسخ و رقاع حکاکی کرده است.

مأخذ:

جدی، محمد جواد (۱۳۹۲)، دانشنامه مهر و حکاکی در ایران؛ انتشارات فرهنگستان هنر.

gigparsian.com