وبلاگ

سروزیت

سروزیت در لاتین به معنای سفید سربی، با فرمول شیمیایی PbCO3، از کانی هایی با شکستگی ناصاف است. برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلوری: بی پیرامید – سوزنی و به رنگهای: بیرنگ – زرد – قهوه‌ای – خاکستری تا سیاه و شفاف و نیمه شفاف دیده میشود. شکستگی ناصاف و جلای الماسی با رخ ناقص از خود نشان می­دهد. سختی 3-3/5 و وزن مخصوص 6/5 – 6/4 دارد. سیستم تبلور این کانی اورترومبیک و در رده‌بندی کربناتها  است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.