وبلاگ

نامو چو

نامو چو

او تحت تاثیر امکانات بینهایت موجود در طبیعت به خلق آثار خود پرداخت. حلقه، سنجاق سینه و دست­بندهای چو، با خود حس معنوی به همراه می­آورد. چو بنیانگذار سبک مخصوصی بود که شامل اشکال اصلی و سیال در طلای بیست و چهار عیار بود و با پیش­زمینه فلزی تیره­رنگ مقایسه شد. دورنماهای غیرواقعی او که حاصل خطوط و پیچیده بود؛ بیننده را با خود به اعماق رموزخفته در این آثار می­کشاند.

برگرفته از: برترین آثار تاریخ طلاسازی؛ مارس لو وان، ترجمه: فرانک شاکردوست. تهران: یزدا: نشریه تفکر معماری، 1389.