وبلاگ

ابسیدین

ابسیدین یا شیشه طبیعی، یک سنگ آذرین (آتشفشانی)، بیرونی (پرتاب سنگهای مذاب به بیرون از دهانه آتشفشان و سرد شدن سریع)، است. ابسیدین هنگامی تولید می­شود که گدازه های فلسیک (گدازه ­های فلزی و تیره)، از یک آتشفشان بیرون زده و به سرعت  سرد می­شوند و بلورها فرصت سرد شدن و رشد ندارند.