وبلاگ

ماری لی هو

ماری به جای استفاده از نساجی در کارهای خود از هنر زنبیل بافی استفاده میکند و همین امر او را از ابتدا از سایر زرگرانی که در آثار خود از بافت استفاده میکردند؛ متمایز ساخت. اما این استفاده بدیع از او از خط و الگو بود که او را به عنوان یک هنرمند درخور احترام معرفی کرد. هو از هنر زنبیل بافی به منظور ایجاد اشکال سه بعدی الهام گرفت.

Home Page

برگرفته از: برترین آثار تاریخ طلاسازی؛ مارس لو وان، ترجمه: فرانک شاکردوست. تهران: یزدا: نشریه تفکر معماری، 1389.