آکوامارین

ابعاد: ۴×۲ سانتیمتر
وزن: ۱۲ گرم، خاستگاه: پاکستان

بلورهای کوارتز

ابعاد: ۸×۳×۲ سانتیمتر
وزن: ۲۸گرم، خاستگاه: بیرجند

مالاکیت در زمینه‌ای از هماتیت و مگنتیت

ابعاد: ۶×۴×۳ سانتیمتر، خاستگاه: بیرجند

ممتیت در زمینه‌ای از لیمونیت و دسکلوزیت

ابعاد: ۲/۲×۳/۵×۶/۸، خاستگاه: یزد